Bubble Theory | Teori Gelembung

Harga sekuritas kadang-kadang mengelembung lebih besar diatas nilai mereka yang sebenarnya.