Appropriation of Retained Earnings | Apropriasi Laba Ditahan

Apropriasi Laba Ditahan: Jumlah laba yang ditahan suatu perseroan yang telah diperuntukkan bagi keperluan tertentu, sehingga tidak boleh dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.