Boot | Tombokan

Saldo yang harus dibayar kepada pemasok apabila aktiva lama ditukar dengan dengan aktiva yang baru.