Cash Discount | Potongan Tunai

Suatu potongan yang diberikan untuk suatu pembelian tunai. Salah satu alasan potongan tunai ditawarkan adalah untuk mempercepat penagihan piutang dagang.