Commercial Paper

Proses jangka pendek yang tidak mempunyai jaminan, proses ini diterbitkan oleh perseroan yang mempunyai credit standing yang tinggi, maturitasnya berkisar 270 hari.