Consol | Konsol

Suatu obligasi yang memegang janji untuk membayar suatu kupon selama-lamanya. Ia tidak mempunyai tanggal jatuh tempo akhir sehingga tidak pernah jatuh tempo.